Úrad kontrolóra menového platu

5294

Postavenie hlavného kontrolóra, predpoklady na výkon funkcie, voľbu a skončenie výkonu funkcie, plat hlavného kontrolóra, rozsah a pravidlá kontrolnej činnosti, ako aj úlohy hlavného kontrolóra upravuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších noviel takto: § 18 . Postavenie hlavného kontrolóra

Zastupiteľstvo je tvorené poslancami, ktorí sú volení na štvorročné obdobie obyvateľmi územného celku, ktorí majú na jeho území trvalý pobyt. (4) Plat hlavného kontrolóra obce je zaokrúhľovaný na celé eurá smerom hore. (5) Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa odseku 1. Ing. Ernest Barát Hlavný kontrolór§ 18 Postavenie hlavného kontrolóra (1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. (4) Plat hlavného kontrolóra obce je zaokrúhľovaný na celé eurá smerom hore.

Úrad kontrolóra menového platu

  1. Čo je jeden milión v španielčine
  2. Najlepšie trhovisko s aplikáciami
  3. Rebelská minca
  4. Drevené skladovacie trezory na predaj v kalifornii
  5. Trend digitálnej rieky mikro maximálna bezpečnosť
  6. Previesť 30000 libier na aus dolárov
  7. Môžem zažalovať robinhood pre gamestop_
  8. Ako ukladať adaptéry
  9. 2 usd
  10. Ako sa dá overiť paypal účet

Kandidát môže taktiež zaslať svoju prihlášku v zalepenej obálke prostredníctvom pošty na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, s označením „Prihláška kandidáta na funkciu miestneho kontrolóra“ a poznámkou „Neotvárať“. Feb 12, 2016 · Výpočet platu a odmeny. Výška platu hlavného kontrolóra predstavuje súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve podľa údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a príslušného koeficientu podľa počtu obyvateľov mesta. (4) Plat hlavného kontrolóra obce je zaokrúhľovaný na celé eurá smerom hore. (5) Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa odseku 1. Mar 05, 2010 · Ako sa vypočítava plat kontrolóra Priemerná mzda (aktuálne 744,50 eura) sa násobí koeficientom z nižšie uvedenej tabuľky. Koeficient určuje počet obyvateľov mesta.

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra. OBEC SMOLENICE: Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice uznesením č. I/8 zo dňa 10.12. 2018 podľa ustanovenia § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra Obce Smolenice, ktorá sa uskutoční dňa 6.2. 2019 na zasadnutí obecného zastupiteľstva Obce Smolenice.

Úrad kontrolóra menového platu

369/1990 Zb. o obecnom zriadení (4) Plat hlavného kontrolóra obce je zaokrúhľovaný na celé eurá smerom hore. (5) Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa odseku 1. Prehľad zmien v legislatíve MV SR účinných od 9.

Úrad kontrolóra menového platu

Poverenie hlavného kontrolóra mesta č: 1/2015 Kontrolný orgán: Mesto - Mestský úrad, Nové Zámky, Útvar hlavného kontrolóra Kontrolu vykonali : Ing. Štefan Rovňaník, hlavný kontrolór mesta Kontrolovaný subjekt: Mesto – Mestský úrad, Hlavné námestie č. 10, Nové Zámky

(4) Plat hlavného kontrolóra obce je zaokrúhľovaný na celé eurá smerom hore. (5) Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa odseku 1.

Úrad kontrolóra menového platu

Mareka Kellera, ktorý na základe vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra obce Horný Pial podal prihlášku dňa 7.8.2015. Útvar miestneho kontrolóra Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava Ružinov Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 25.6.

Úrad kontrolóra menového platu

Zastupiteľstvo KSK môže schváliť hlavnému kontrolórovi odmenu až do výšky 30 % súhrnu platov. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach Zastupiteľstva KSK s hlasom poradným. (4) Plat hlavného kontrolóra obce je zaokrúhľovaný na celé eurá smerom hore. (5) Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa odseku 1. Poskytnuté informace dle zákona 106/1999 Sb. Průměrný plat na pracovní pozici kontrolor. Žádost ze dne 7. 7.

(5) Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa odseku 1. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra. OBEC SMOLENICE: Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice uznesením č. I/8 zo dňa 10.12. 2018 podľa ustanovenia § 18a ods.

Úrad kontrolóra menového platu

Postavenie hlavného kontrolóra, predpoklady na výkon funkcie, voľbu a skončenie výkonu funkcie, plat hlavného kontrolóra, rozsah a pravidlá kontrolnej činnosti, ako aj úlohy hlavného kontrolóra upravuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších noviel takto: § 18 . Postavenie hlavného kontrolóra Obecný úrad (§ 16, Zákon o obecnom zriadení) Prednosta obecného úradu (§ 17, Zákon o obecnom zriadení) Postavenie hlavného kontrolóra (§ 18, Zákon o obecnom zriadení) Predpoklady na výkon funkcie, voľba a skončenie výkonu funkcie (§ 18a, Zákon o obecnom zriadení) 11. 2. 2021 Úrad pre reguláciu hazardných hier ZMOS vypracoval komentár k zmenám v Zákonníku práce 11.

Generálny štátny radca. 1 426 - 2 740 EUR Pozri viac. Hlavný kontrolór mesta/obce.

jak získám hotovost ze svého účtu na paypal kreditu
padne americký dolar
výhody produktů převodního faktoru
federální rezervní nedostatek mincí červen 2021
wappen segelschiff paříž londýn madrid

Plat hlavného kontrolóra sa zaokrúhľuje na celé stovky korún smerom nahor. Takto stanovený plat predstavuje minimálnu výšku, ktorá sa upravuje každoročne na základe zistenia priemernej mzdy zamestnancov v národnom hospodárstve. Pri stanovení platu hlavného kontrolóra od 1. 1.

Kandidát môže taktiež zaslať svoju prihlášku v zalepenej obálke prostredníctvom pošty na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, s označením „Prihláška kandidáta na funkciu miestneho kontrolóra“ a poznámkou „Neotvárať“. Feb 12, 2016 · Výpočet platu a odmeny.

MsZ MsZ Podrobnosti Uverejnené: streda, 07. august 2013, 10:20 Mestské zastupiteľstvo (MsZ) je zastupiteľský zbor mesta zložený z 13 poslancov, zvolených …

Plat starostu sa po zverejnení priemerného zárobku za minulý rok spätne prepočítava od 1. januára. Platí to rovnako aj v prípade platu hlavného kontrolóra ? Korona Covid -19 · Obecný úrad · Stránkové hodiny · Kontakt (4) Plat hlavného kontrolóra obce je zaokrúhľovaný na celé eurá smerom hore. (5) Obecné  1. jan.

Zastupiteľstvo samosprávneho celku je najvyšším zastupiteľským orgánom. Zastupiteľstvo je tvorené poslancami, ktorí sú volení na štvorročné obdobie obyvateľmi územného celku, … Zamestnávateľ, ktorým je príspevková organizácia, ktorej objem výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania za rok 2003 je vyšší ako príspevok z rozpočtu zriaďovateľa, Slovenské národné divadlo, Slovenská filharmónia, Štátne lesy Tatranského národného … Obecný úrad Litmanová 79 065 31 Jarabina . 052 / 428 62 01 www.litmanova.sk určovanie platu starostu a hlavného kontrolóra • zriaďovanie funkcie hlavného kontrolóra • zriaďovanie rozpočtových a príspevkových organizácií obce, vymenúvanie a odvolávanie ich vedúcich (riaditeľov), zakladanie obchodných spoločností Zákon č. 369/1990 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení Mar 05, 2010 (4) Plat hlavného kontrolóra obce je zaokrúhľovaný na celé eurá smerom hore. (5) Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa odseku 1. (4) Plat hlavného kontrolóra obce je zaokrúhľovaný na celé eurá smerom hore. (5) Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra podľa odseku 1.